Członkowie IGWP

Kryzys jako szansa na zmianę
Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie nadania pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wykonującym kontrolę gospodarowania wodami, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Przedsiębiorstwa wodociągowe w walce z koronawirusem
Tarcza antykryzysowa - pracodawca i pracownik w okresie pandemii.
Ruszyła sektorowa Rada ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji
Codziennie tysiące pracowników firm wodociągowych pracuje pomimo ryzyka zarażenia koronawirusem.
Kontynuacja prac legislacyjnych nad ,,Tarczą’’
Pismo do Prezesa Rady Ministrów RP - COVID-19
Warsztaty na temat nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków 
Nowe układy przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Bydgoszcz, 5 marca 2020r.
Konsultacje nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Spotkanie w MGMiŻŚ sprawie rozporządzenia dotyczącego odzysku ze ścieków wody na cele rolnicze
Sukces Aquanetu
Master of Business Administration in Utilities (MBAU)
Ankieta cenowa – Ceny i stawki opłat brutto za wodę i ścieki na dzień 1 listopada 2019 roku
Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Poznań - 15 listopada 2019r.
Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Kraków, 20 listopada 2019r.
Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Wrocław, 21 listopada 2019r.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła