Członkowie IGWP

Problematyka ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: Wrocław (21.09), Poznań (6.10)
Prawo wodne w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Wrocław (20.10), Warszawa (17.11), Poznań (8.12)
XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce
Plan szkoleń Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" na drugie półrocze 2017 roku
„Pakiet dla średnich miast” – wsparcie finansowe dla 255 miejscowości
Prawo do odliczenia VAT od inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej
Interpretacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. wydanej w sprawie III SZP2/16
Posiedzenie Komisji Senackiej
Sprawozdanie z wykonania  krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Studia podyplomowe dla prosumentów biznesowych OZE i przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych.
Podziękowania
Jubileusz 30-lecia PWiK w Suwałkach
MPWiK ,,Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. zakończyło unijną inwestycję.
25-lecie działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury Kos-Eko.
Obowiązywanie taryf w 2017 roku w związku z projektem ustawy Prawo wodne.
MPWiK Wrocław z tytułem Lidera Informatyki XX-lecia
Konsultacje - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Wyniki badania ankietowego dotyczącego wpływu projektu Prawa Wodnego na wzrost cen za wodę.
Spotkanie Prezydium Rady Izby z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Wrocławskie MPWiK nagrodzone za Stację Badawczą Centrum Nowych Technologii

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła