IGWP

Newsletter EurEau - LISTOPAD 2019r.
Spartakiada 2020 w Poznaniu
Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
Akademia Menadżera Innowacji - PARP
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia
Zestawienie najważniejszych zmian dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w ustawie z dnia 11 września 2019 o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Rząd przyjął nowelizację ustawy Prawo budowlane
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Konsultacje nowelizacji rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów RZGW
Konsultacje nowelizacji rozporządzenia MŚ w sprawie składowisk odpadów 
Ankieta cenowa – Ceny i stawki opłat brutto za wodę i ścieki na dzień 1 listopada 2019 roku
NEWSLETTER EUREAU - PAŹDZIERNIK 2019
Kongres EurEau
Newsletter EurEau - WRZESIEŃ 2019r
Projekt ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim
„Miasto-Woda-Jakość życia”
O redukcji fosforu w ściekach oczyszczonych
Stanowisko IGWP dotyczące problematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r.
Spotkanie grupy roboczej CP2: „Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa” w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.