Informacje

Gminy muszą inwestować w retencję - jeśli tego nie zrobią, będą płaciły za tzw. „utraconą wodę”
Określenie maksymalnego poziomu obniżenia należności za wodę w przypadku dostarczania wody o pogorszonej jakości lub o niższym ciśnieniu
Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – kolejnym zadaniem dla gmin
Światowy Dzień Wody
Nowy projekt Toruńskich Wodociągów
Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej
Relacja z posiedzenia Senackiej Komisji Środowiska
Konferencja "Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych" - Relacja
VIII Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” - relacja
Propozycje zmian w rozporządzeniu w sprawie określania taryf...
2016.04.12-14 - VII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND
Dopłaty przyłączeniowe
Awaria w Olkuszu
Skutki braku modernizacji i remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Newsletter o działalności Eureau (nr 5)
Konsultacje Projektu AKPOŚK 2015 oraz prognozy oddziaływania na środowisko przedłużone
Polska Fundacja InnovAid na pomoc Afryce
Newsletter o działalności Eureau (nr 4)
Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła