Informacje

Wieloletni plan modernizacji oraz rozbudowy ŚPWiK w Świdnicy
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w spółce Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w Nysie
Gotowość w opłacie abonamentowej
Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie
LPWiK S.A. z nowymi inwestycjami
Zagospodarowanie otworu studziennego nr 61 zlokalizowanego w Przymiłowicach, Gmina Olsztyn
„Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” w MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach.
Badanie ankietowe KIG
Executive Master Business Administration
Ostateczna wersja Master Planu
Woda i zrównoważony rozwój
Seminarium: "Eksploatacja jednostek kogeneracyjnych w oczyszczalniach ścieków – doświadczenia krajowe i niemieckie"
Projekt rozporządzenia rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
80 Lat Rzeszowskich Wodociągów
Informacja o planowanych naborach w roku 2015 w ramach programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW
Projekt ustawy o UOKiK
Zmiana na stanowisku głównego specjalisty ds. ekonomicznych
Europejski Kongres Samorządów
V Forum Młodych Przedsiębiorców

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła