Informacje

Konferencja "Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyczny".
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" prezentuje osiągnięcia branży wod-kan na Międzynarodowej konferencji w Jaremcze na Ukrainie.
Spotkanie z przedstawicielami WAREG - Zrzeszenie Europejskich Regulatorów Wody.
Informacja o przetargu na budowę infrastruktury nawadniającej w Ugandzie
Konferencja w spr. projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego
Zmiana ustawy o odpadach
Wejście z życie ustawy Prawo Wodne w 2017 roku
Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UW w sprawie ścieków jako źródła energii odnawialnej
Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UW w sprawie ścieków jako źródła energii odnawialnej
Zawiadomienie odbiorcy usług o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z 14 dniowym wyprzedzeniem
2016.10.25-26 - IGWP Patronem Honorowym I Konferencji „Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi” w hotelu Belvedere w Zakopanem
Obniżenie stawek za pobór wód między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Spotkanie Prezydium Rady Izby z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, nr POIiŚ.2.3/3/2016
Piąta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych rozpoczęta
Aktualizacja mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji - Instytut Nauk Prawnych PAN
Projekt ustawy "Prawo wodne" z dnia 23.06.2016
XXVI Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego.
Ukazała się aktualizacja Masterplanu

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła