Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dotyczącej instalacji wewnętrznych w budynkach aktualnie wyłączonych z eksploatacji, a także kurtyn wodnych i fontann.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższej kwestii zostało przedstawione w skierowanym do Izby piśmie z dnia 19 maja 2020 r.

Poniżej zamieszczamy:
1. pismo do GIS z dnia 29 kwietnia 2020 r.
2. odpowiedź GIS z dnia 18 maja 2020 r.
3. pismo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH z dnia 4 maja 2020 r.

Magdalena Borowczyk-Zalewska
Gł. specjalista ds. prawnych IGWP