22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W tym roku hasłem przewodnim jest „Woda i zrównoważony rozwój". Hasło ma przypomnieć, że poprawiając jakość życia musimy jednocześnie pamiętać o nie naruszaniu środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności zasobów wodnych.

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

Zasoby wody na naszej planecie wystarczyłyby do zaspokojenia potrzeb całej ziemskiej populacji, jednak ich nierównomierne rozmieszczenie i nieracjonalne gospodarowanie wodami przez człowieka sprawiają, że w wielu krajach zaopatrzenie w ten surowiec stanowi ogromny problem. Deficyt wody najdotkliwiej odczuwają kraje północnej i środkowej Afryki, Ameryki Południowej i Azji Środkowej. Naukowcy szacują także, iż niektóre kraje europejskie tj. Hiszpania, Włochy, Belgia, Niemcy i Wielka Brytania, będą już wkrótce zmagać się z jej niedostatkiem. Zasoby wodne w Polsce, przypadające na jednego mieszkańca, są mniejsze niż w krajach sąsiednich i znacznie niższe niż przeciętne w Europie ( zaledwie ok. 36% średniej europejskiej). Polska, podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej, zobowiązała się do racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony zasobów wodnych właśnie w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Pamiętajmy, że woda – to życie, nie tylko w Światowym Dniu Wody

Woda i zrównoważony rozwój