Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda zapowiada kolejne obniżenie stawek za pobór wody między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

"Dla miejscowości poniżej 200 tys. będzie to około 15 gr/1000 l, dla miast do 200 tys. mieszkańców - ok 20 gr/1000 l, powyżej 200 tys. - 25 gr/1000 l, do 500 tys. - 30 gr/1000 l, powyżej 500 tys. - 40 gr/1000 l. Szacujemy, że jeśli wprowadzimy jeszcze regulator cen wody, to dla 4-osobowej rodziny ta podwyżka nie powinna być wyższa niż około 2 zł/mies. - wskazuje Mariusz Gajda " /źródło "Radio Maryja"/

Argumenty, analizy przedkładane w Ministerstwie Środowiska przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" zostały w znacznej części wysłuchane.

Z aktualnych wyliczeń Izby, dokonanych na podstawie doniesień medialnych wynika, że średni wzrost cen wody ma wynieść około 5%, a najwyższe wzrosty cen wody, które dotyczyłyby klientów 10 największych przedsiębiorstw sięgnęłyby około 15%.

Z właściwą oceną projektu i oficjalnym stanowiskiem Izby Gospodarczej "Wodociagi Polskie" należy jednak poczekać do czasu opublikowania najnowszej wersji projektu ustawy Prawo Wodne.

Prezes Izby - Dorota Jakuta