27 maja odbyło się webinarium, podczas którego Komisja Europejska i OECD zaprezentowały długo wyczekiwany raport o potrzebach inwestycyjnych w sektorze usług wodociągowych o kanalizacyjnych oraz w zakresie ochrony przed powodzią.

OECD pracowała nad raportem dwa lata. Zarówno Izba jak i Eureau uczestniczyły w konsultacjach dokumentu.

Ogólny wniosek jest taki, że wszystkie kraje przeznaczają za małe budżety na usługi wod-kan. Wynika to albo ze źle kalkulowanych taryf, albo z kondycji ekonomicznej danego kraju.

Według szacunków OECD polski rynek usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wart jest 5 mld euro rocznie. Największy jest rynek niemiecki (z wydatkami na usługi przekraczającymi 22 mld EUR), najmniejszy maltański. W przeliczeniu na mieszkańca największe wydatki na usługi ponoszą Luksemburczycy.

W praktyce żaden kraj nie pokrywa usług wod-kan wyłącznie z taryf. Najbliżej tego celu jest Dania, gdzie taryfy pokrywają ponad 90% kosztów utrzymania usług wod-kan. W Polsce prawie 40% wydatków pochodzi z budżetu publicznego, są to głównie dotacje i pożyczki z funduszy krajowych (90%) i unijnych (10%). Kilka % finansowane jest w Polsce z pożyczek EBI, EBOR oraz banków komercyjnych (w Wielkiej Brytanii to ponad 25%).

Autorzy raportu porównują wydatki z dostępnością cenową i siłą nabywczą społeczeństw. Polacy przeznaczają na usługi wod-kan między 2 a 4% dochodu rozporządzalnego gospodarstw. W najtrudniejszej sytuacji są Rumuni i Bułgarzy (6%).

W raporcie zaprezentowano także potrzeby inwestycyjne do 2030 roku. W latach 2020-30 Polska powinna dodatkowo przeznaczyć 20 miliardów euro na poprawę usług wod-kan. Według OECD nie jest już możliwe w naszym kraju znaczące podnoszenie taryf dlatego należy zwiększyć wydatki z budżetów publicznych.

Raport z pewnością zostanie wnikliwie przez Izbę przeanalizowany.

Klara Ramm
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.