16 czerwca Komisja Europejska opublikowała mapę drogową ewaluacji dyrektywy osadowej (86/278/EWG) dotyczącej wykorzystania osadów w rolnictwie.

Dyrektywa została przyjęta w 1986 roku w celu zapewnienia właściwego wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie i zapobiegania ich szkodliwemu wpływowi na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi. Dyrektywa wymaga, aby osady były wykorzystywane w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby roślin oraz aby nie pogorszyć jakości gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

Decyzję o podjęciu oceny skuteczności tego aktu prawnego KE uzasadnia faktem, że przyjęta 30 lat temu dyrektywa nie odpowiada już obecnym potrzebom i oczekiwaniom w zakresie regulacji dotyczących zanieczyszczeń występujących w osadach. Dotyczy to szczególnie nowych zanieczyszczeń takich jak farmaceutyki i mikroplastik.

W ramach prac Komisji zostaną ocenione kryteria skuteczności dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich na podstawie kilkunastu pytań ewaluacyjnych.

Mapę drogową można znaleźć pod linkiem https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC

KE zachęca do składania uwag.

Klara Ramm
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.