UE i USA opublikowały propozycję strategii współpracy na rzecz lepszego świata w XXI wieku.

Istotna część prac ma być skierowana w kierunku ochrony lądów i mórz oraz odbudowy bioróznorodnosci.

Pierwsze wspólne działania mają się koncentrować na porozumieniach podczas przyszłorocznego szczytu ONZ w sprawie klimatu i różnorodności biologicznej. Ambitnym celem jest dojście do całkowitej redukcji emisji netto do 2050 r. UE i USA mają również zamiar zawrzeć transatlantycki sojusz na rzecz zielonych technologii, podjąć wysiłki zmierzające do zawarcia globalnego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych i wyznaczenia morskich obszarów chronionych. UE zaproponuje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu pośrednictwa w porozumieniu w sprawie wyznaczenia morskich obszarów chronionych na Oceanie Południowym, co byłoby jednym z największych aktów ochrony przyrody w historii.

Wiele uwagi poświęca się tworzywom sztucznym, zaśmieceniu wód i konieczności wspólnych działań na rzecz redukcji mikroplastiku w środowisku.

Oba kontynenty planują również wspólne działania organizacyjne, dzielenie się osiągnięciami naukowymi i technologicznymi, a także doświadczeniem UE w zakresie wprowadzanej właśnie taksonomii, czyli wydatkowania publicznych pieniędzy tak, aby wspierać działania pro środowiskowe, a eliminować te szkodzące naturze.

Źródło: Komisja Europejska

dr inż. Klara Ramm
ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1