Wczoraj, 17 marca 2021 r., Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące monitorowania SARS-CoV-2 i jego odmian w ściekach w UE. KE zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia do 1 października 2021 r. Krajowego Systemu Nadzoru Ścieków, ukierunkowanego na gromadzenie danych o SARS-CoV-2 i jego odmianach w ściekach.
Zalecenie zawiera wytyczne, które mają zmobilizować państwa członkowskie do przyjęcia bardziej systematycznego monitorowania ścieków i włączania go do krajowych strategii badań. System monitorowania powinien obejmować co najmniej duże miasta liczące ponad 150 000 mieszkańców, najlepiej przy minimalnej częstotliwości pobierania na wlocie do oczyszczalni dwóch próbek tygodniowo.
Dodatkowe lokalizacje i częstotliwości pobierania próbek należy dostosować do lokalnych potrzeb (np. zlewnie związane ze szpitalami, szkołami, lotniskami, domami opieki, więzieniami). Wyniki badań powinny być przesyłane do właściwych organów ds. zdrowia publicznego. Planuje się także utworzenie europejskiej platformy wymiany danych.
KE zachęca państwa członkowskie do udziału w działaniach podejmowanych przez Komisję, w ścisłej współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i innymi agencjami unijnymi
Zalecenia zawierają także sugestie do rozważenia szerszego nadzoru, do wymiany informacji o wynikach monitorowania w ściekach nowych patogenów, leków, farmaceutyków, mikroplastiku, środków przeciwdrobnoustrojowych.
W celu skoordynowania odpowiedzi na zalecenie KE zachęca się państwa członkowskie do wyznaczenia do dnia 1 kwietnia punktu kontaktowego, a do 15 maja o poinformowanie Komisji o podjętych działaniach.
Należy podkreślić, że to zalecenie Komisji jest tekstem niewiążącym nie ma charakteru aktu prawnego.
Rekomendacje znajdują się na stronie KE:
https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf

W tym kontekście warto przypomnieć, że Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" organizuje kolejną konferencję online w cyklu "Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan", która tym razem poświęcona jest tematyce "Monitorowania zanieczyszczeń w ściekach: farmaceutyki, SARS-CoV-2, mikroplastik" i która odbędzie się 23 marca. Szczegóły znajdą Państwo tu.

Klara Ramm, ekspert IGWP

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1