1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przed Polską i Polakami otworzyły się nowe szanse i horyzonty.

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku Komisja Europejska prowadzi proces ewaluacji dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EC). Uchwalona 28 lat temu Dyrektywa tworzona była w warunkach prawnych, społecznych i środowiskowych znacznie odmiennych od dzisiejszych. Przedmiotowa Dyrektywa ma dla branży kluczowe znaczenie, gdyż jest źródłem wymagań, które przedsiębiorstwa powinny spełnić w zakresie systemów zbierania ścieków czy poziomu ich oczyszczania. Tym samym jej wdrażanie (poprzez Krajowy Program Oczyszczania ścieków Komunalnych) skutkuje ogromnymi nakładami inwestycyjnymi.

EurEau rozpoczęło dyskusję na temat oczekiwań branży w zakresie przyszłości Dyrektywy. Celem tej dyskusji jest wypracowanie spójnego stanowiska pozwalającego jak najlepiej reprezentować oczekiwania sektora. Ważne zatem jest prowadzenie dyskusji i dążenie do stworzenia spójnego stanowiska w dyskusji zarówno na temat przepisów Dyrektywy jak i aktów krajowych.

Dlatego zwracamy się z uprzejma prośbą o wypełnienie załączonego kwestionariusza służącego do rozpoznania i głębszego zrozumienia oczekiwań branży wobec Dyrektywy.

EurEau

Wybory w EurEau

Wybory władz EurEau odbędą się podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 24 maja w Bonn.  Będziemy wybierać prezydenta, przewodniczących trzech komitetów oraz członków Prezydium.

Sprawozdanie roczne EurEau 2018

Sprawozdanie zostało właśnie opublikowane. Piszemy wnim także o wyzwaniach na 2019 rok.

 

Wieści z instytucji UE

Komisja Europejska opublikowała strategię w sprawie farmaceutyków w środowisku.

Komisja w swoim opracowaniu wskazuje na sześć stref działania w celu ochrony środowiska. EurEau wspólnie z innymi organizacjami od wielu miesięcy domagała się opublikowania tej strategii. Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że są w niej wskazane problemy pełnego cyklu życia produktu. Ponadto KE wskazuje na braki w wiedzy – wciąż jest za mało wyników prac badawczych. Więcej można znaleźć w komunikacie EurEau

Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia

W dniu 28 marca Parlament Europejski pozytywnie przegłosował projekt dyrektywy w wersji po pierwszym oficjalnym czytaniu. Głosowanie było formalnością w celu otwarcia oficjalnej drogi do tzw. trialogu (negocjacje PE, KE i Rady). Opinię EurEau można znaleźć tutaj.

Odzysk wody

Grupy robocze w ramach pracy Rady UE spotkały się w celu przedyskutowania propozycji KE. Wydaje się, że zmiany proponowane przez Prezydencję Rumuńską idą w dobrym kierunku porządkując kwestie odpowiedzialności operatorów za jakość odzyskanej wody. Propozycja PE dotycząca rozporządzenia w sprawie wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków nie dopuszczała podziału odpowiedzialności stawiając pod znakiem zapytania użyteczność regulacji w praktyce.

Ocena skuteczności ramowej dyrektywy wodnej

EurEau wzięła udział w konsultacjach RDW i dyrektywy powodziowej.  Izba także wypełniła kwestionariusz konsultacyjny.

Wspólne stanowisko w sprawie FaST

EurEau podpisała wspólne z innymi organizacjami stanowisko w sprawie odzysku substancji w rolnictwie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (narzędzie FaST lub ekwiwalentne). Stanowisko jest dostępne na stronie  www.phosphorusplatform.eu/regulatory.

Dyskusja o PFAS

Przedstawiciele EurEau sppotkali sie  z Dyrekcją Generalną ds. Środowiska (DG ENVI), oraz do spraw rynku wewnętrznego (DG GROW). Celem spotkania było lepsze zrozumienie kwestii regulacyjnych w sprawie PFAS, które mają silne właściwości toksyczne. EurEau jest gotowa wspierać KE w dążeniach do opracowania skutecznych regulacji

Dyskusja o osadach

KE zleciła opracowanie mające na celu uzyskanie wiedzy o zanieczyszczeniach w kompoście i produktach fermentacji. Opracowanie wskazuje na zanieczyszczenia gleby pochodzące z osadów. Czekamy, aż KE opublikuje opracowanie.

Dyrektywa Azotanowa

Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał prawo instytucjom i osobom prywatnym do domagania się zdecydowanych działań ze strony instytucji publicznych, jeżeli udowodnią, że ich wody podziemne zostały zanieczyszczone azotanami.  Orzeczenie Trybunału znajduje się tutaj. Dotyczy procesu między rządem Austrii, a skarżącymi (osoby prywatne, dostawcy wody, samorządy). 

Glifosat

Grupa czterech państw (Francja, Węgry, Holandia, Szwecja) prowadzi badania naukowe nad tym kontrowersyjnym pestycydem. Raport powinien być gotowy w 2021 roku. Więcej o glifosacie można znaleźć tutaj.

Światowy Dzień Wody  

Uniwersytet w Tesalonikach zorganizował konferencję pod auspicjami UNESCO w celu prezentacji postępów we wdrażaniu Zrównoważonych Celów Rozwoju. Carla Chiaretti, z sekretariatu EurEau zaprezentowała w imieniu branży konkluzje z kongresu federacji w Bilbao.

Plastik jednorazowego użytku

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Dyrektywa SUP z ang. Single-use plastic) została przegłosowana przez PE. EurEau spotkała się w tej sprawie z DG ENVI w celu przygotowania dalszych kroków związanych z opracowaniem wytycznych, formy aktów wykonawczych, szacowania kosztów czyszczenia. Trzeba pamiętać, że KE dopuszcza zagospodarowanie niektórych odpadów poprzez ich wyrzucanie do toalety.

WATenERgy

W ramach bałkańskiego projektu WATenERgy Bułgarska organizacja wodna zorganizowała w Sofii konferencję na temat wody i energii. Caroline Greene z sekretariatu EurEau zaprezentowała najnowsze tematy legislacyjne dotyczące naszej branży.

Naruszenia

Komisja Europejska wezwała kilka krajów wskazując im naruszenia prawa środowiskowego. Więcej szczegółów tutaj.

Potrzebni eksperci

Eksperci potrzebni są do udziału w opracowywaniu standardów zarządzania wodą w ramach ISO 14001.

Essener Tagung

Claudia Castell-Exner, wiceprezydent EurEau wzięła udział w konferencji  Essener Tagung Jej prezentacja (po niemiecku), dostępna jest tutaj.

Kobiety i woda

W dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet EurEau zaprezentowałą swoje liderki.

Cassandra Carr Kaljo z sekretariatu wzięła udział w debacie w PE, na temat kobiet w polityce. Cassandra w akcji tutaj.  

Woda za darmo

Rośnie liczba restauracji serwujących wodę z kranu za darmo. Więcej na Facebook.

Out n About

Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel wziął udział w konferencji ‘Fat, Oil, and Grease’ (FOG) w Amsterdamie.  Uczestniczyła także w warsztatach DG HOME na temat bezpiecznych społeczeństw. Spotkał się także z organizacją maltańską w EurEau.

Zielony Tydzień

Przygotowujemy się do udziału w Zielonym Tygodniu Komisji Europejskiej. Będziemy mieć stoisko z koktajlami na bazie wody J Prezydent Bruno Tisserand weźmie udział w panelu dyskusyjnym. Rejestrować można się tutaj.

 

Wydarzenia

9 kwietnia 2019 -Konferencja “Inspiracje Naturą”: Inspired by Nature: Combining Natural and Engineered Systems in Water Management; Berlin, Niemcy.

15-16 kwietnia 2019 – Forum Ochrony Środowiska w Warszawie. Prezydent EurEau Prezydent Bruno Tisserand zaprezentuje doświadczenia członków federacji. http://fos.igwp.org.pl/#

20-24 maja  – Międzynarodowa konferencja na temat zasilania zbiorników wód podziemnych, Madryt, Hiszpania.

28-31 maja  – IV Konferencja o adaptacji do zmian klimatu, Lizbona, Portugalia.

4-5 lipca 2019 – Konferencja na temat substancji powierzchniowo czynnych.  Paryż, Francja. Prezydent EurEau Bruno Tisserand będzie mieć prezentację.

22-27 lipca  – letnia szkoła e-learningu – ścieki i odpady, Patras, Grecja.

11-23 sierpnia 2019 -zarządzanie cyklem wodnym:  Advanced Water Cycle Management Course; Aarhus, Dania.

9-13 września – konferencja na temat jakości wód podziemnych, Liege, Belgia.

23-25 września – NORDIWA, Helsinki, Finlandia.

12-18 września 2019 – SMART-Plant. http://www.smart-plant.eu/.

6-8 października  - Europejska Konferencja Zarządzania Osadami, Liège, Belgia.

28 listopada -Konferencja na temat farmaceutyków w środowisku: Second International Conference on Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment (ICRAPHE); Barcelona, Hiszpania.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

W dniu 28 marca,  zgodnie z porozumieniem osiągniętym przez instytucje unijne w grudniu 2018 r. została uchwalona  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Dyrektywa SUP z ang. Single-use plastic).

Dyrektywa jest wynikiem gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia środowiska poprzez produkty plastikowe. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej ponad 80% zanieczyszczeń wód morskich to odpady z plastiku. Butelki PET, niedopałki papierosów, słomki, torebki foliowe itd. to najbardziej uciążliwe odpady, które trzeba ograniczyć. W trosce o środowisko.

Dyrektywa została poparta przez zdecydowana większość posłów  PE (560 za, 35 przeciw, 28 wstrzymujących się). 

Dla branży usług kanalizacyjnych ten akt prawa UE jest niezwykle ważny, gdyż ma wpłynąć na ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych trafiających do kanalizacji sanitarnej. Dotyczy to tak uciążliwych dla eksploatatorów  produktów jak patyczki higieniczne, czy chusteczki do demakijażu. Zgodnie z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta wytwórcy niektórych środków higieny osobistej  będą musieli znakować swoje produkty tak, aby konsument wiedział, że nie wolno ich wyrzucać do toalety. Będą również musieli uczestniczyć  w kampaniach informacyjnych i edukacyjnych na temat poprawnego zagospodarowywania tych produktów.

Taka forma dyrektywy to sukces Izby i EurEau, które w imieniu eksploatatorów sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni domagali się wprowadzenia zapisów, które ograniczyłyby negatywny wpływ  produktów z tworzyw sztucznych, które wyrzucane są do toalety. Często konsumenci nie są świadomi, że ich nieodpowiedzialna postawa powoduje znaczące koszty czyszczenia sieci, usuwania zatorów i wymiany  pomp.

Klara Ramm
Ekspert IGWP

Rada Unii Europejskiej przyjęła w dniu 5 marca ostateczną wersję propozycji treści dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wybory w EurEau

Wybory władz EurEau odbędą się podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 24 maja w Bonn.  Będziemy wybierać prezydenta, przewodniczących trzech komitetów oraz członków Prezydium.

EU3 w Helsinkach
Dzięki gościnności Fińskiej Organizacji Wodnej (FIWA) komitet ds. ekonomiczno-prawnych mógł się spotkać w stolicy Finlandii. Pracowaliśmy nad aktualizacją opracowania “Europejska woda w liczbach”, dyskutowaliśmy ekonomiczne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym i zmian klimatu. Grupy tematyczne przygotowały informacje i dzieliły się z nimi podczas sesji plenarnej. 

 

Unia Europejska

Ocena zgodności Ramowej Dyrektywy Wodnej

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący efektów wdrażania Dyrektywy. Nie zostaną osiągnięte jej wszystkie cele, szczególnie dobry stan wszystkich wód do 2027 roku. Raport KE można znaleźć tutaj.

Trwają konsultacje społeczne Dyrektywy. Warto wziąć w nich udział. EurEau opracowała wskazówki dla swoich członków, więc jeśli potrzebują ich Państwo to proszę o kontakt na mój e-mail. Termin konsultacji upływa 11 marca.

Wspólna Polityka Rolna

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zgodziła się, że co najmniej 30% dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej powinno być kierowanych do realizacji działań na rzecz środowiska naturalnego. Wiele postulatów EurEau zostało w przygotowanym przez PE raporcie uwzględnionych, co jest dla nas niewątpliwą satysfakcją.

ENVI podkreśliła także konieczność redukcji stosowania pestycydów.

Komisja AGRI Parlamentu będzie głosować w marcu, a głosowanie w PE odbędzie się najprawdopodobniej krótko przed wyborami.

Odzysk wody ze ścieków

PE głosował nad rozporządzeniem w sprawie odzysku wody ze ścieków. Jego celem ma być uregulowanie zasad wykorzystania ścieków oczyszczonych w rolnictwie.

Więcej można znaleźć na stronie EurEau tutaj.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Prace nad dyrektywą bardzo przyspieszyły na początku bieżącego roku, gdy prezydencję nad Radą objęła Rumunia. EurEau uczestniczyła we wszystkich możliwych konsultacjach. Odbyło się wiele spotkań, wymian opinii. Główna komisją EurEau, która pracuje nad Dyrektywą jest EU1. 5 marca Rada ds. Środowiska powinna przyjąć wiążące stanowisko. Będzie ono podstawą do rozpoczęcia trialogu po wyborach do PE.
Potrzeby finansowe sektora

Dyrekcja Generalna ENVI Komisji Europejskiej przedstawiła sprawozdanie w sprawie postępów studium prowadzonego przez OECD na temat potrzeb inwestycyjnych sektora

Innowacje

Trwają prace nad funduszami Horyzontu Europa, następcy Horyzontu 2020. Prezydencja rumuńska proponuje skoncentrować się na następujących misjach:

- adaptacja do zmian klimatu i transformacja społeczna,

- choroby nowotworowe

- zdrowe oceany i wody słodkie,

- zdrowa gleba – zdrowa żywność.

- ślad węglowy i zrównoważone miasta

Dla naszej branży bardzo jest pozytywne, że wśród misji znalazła się woda.

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji publicznej (PSI)

PE i kraje członkowskie zgodziły się w sprawie treści dyrektywy. Dotyczy ona reguł otwartego dostępu do baz danych z informacjami publicznymi (geobazy, statystyki).

Pestycydy

W konsekwencji kontrowersyjnej decyzji o przedłużeniu dopuszczenia stosowania glifosatu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą KE do poprawy procedury zatwierdzania pestycydów, poprawy transparentności, unikania konfliktu interesów i wzmocnienia roli administracji publicznej.

 

Wydarzenia

Prezydent EurEau Bruno Tisserand wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Wodnej w Madrycie poświęconej wyzwaniom wodnym Europy.

Danva domagała się zakazu stosowania pestycydów w pobliżu stref ochronnych ujęć. Samorządy i przedsiębiorstwa mają trzy lata aby porozumieć się z właścicielami gruntów. Więcej można znaleźć tutaj.

20-24 maja  – Międzynarodowa konferencja na temat zasilania zbiorników wód podziemnych, Madryt, Hiszpania.

28-31 maja  – IV Konferencja o adaptacji do zmian klimatu, Lizbona, Portugalia.

22-27 lipca  – letnia szkoła e-learningu – ścieki i odpady, Patras, Grecja.

9-13 września – konferencja na temat jakości wód podziemnych, Liege, Belgia.

23-25 wrzenia – NORDIWA, Helsinki, Finlandia.

Klara Ramm
ekspert IGWP

Prezydencja rumuńska postanowiła przyspieszyć prace nad dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) w następstwie pisma Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean Claude Junckera, wzywającego do sfinalizowania tego dossier przed wyborami europejskimi (czyli w praktyce przed 8 lutego!). Tempo prac nad dokumentem znacząco wzrosło.

Innowacje w branży wod-kan
Przedsiębiorstwa wod-kan wdrażają innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach, nie tylko w technologi, ale także w zarządzaniu działalnością, personelem, w ochronie środowiska itd. Podczas kongresu EurEau w listopadzie nie wszyscy mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, dlatego zgłoszone projekty, również z Polski, będą prezentowane na stronie EurEau. Pierwsza prezentacja dotyczy smart metering w Danii.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Kraje członkowskie zaakceptowały plan pracy CIS (wspólna strategia wdrażania). Można go znaleźć tutaj.

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody
Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego przegłosowała opinię na temat zaproponowanego w dniu 3 grudnia tekstu regulacji. Artykuł EurEau na ten temat można znaleźć tutaj. Stanowisko EurEau w sprawie regulacji można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie nawozowe
W wyniku trialogu wypracowano udostępniono wersję kompromisową. Osad ściekowy nie został uznany jako naturalny substrat do kompostowania mimo, że jego parametry są zbliżone do opisanych w regulacji wymagań. Mimo to prawo pozwala operatorom oczyszczalni na produkcję kompostu i nawozów pod pewnymi warunkami. Odzysk fosforu z osadów i popiołów jest wciąż możliwy. W sumie jednak wszelkie ścieżki do odzysku wartościowych substancji z osadów są możliwe.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Małe są szanse, aby PE osiągnął kompromis po pierwszym czytaniu. Bardzo dużo rozbieżności dotyczy stanowiska w sprawie celów środowiskowych. Niestety posłanka sprawozdawca E Herranz García (raport tutaj), również proponuje złagodzenie celów środowiskowych. Ponad 6000 zaproponowanych zmian jest dostępnych tutaj. EurEau opublikowała stanowisko w sprawie CAP.

Dyrektywa pestycydowa
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zgłosiła poprawki do zaproponowanego przez Jytte Gutland (SE/S&D) tekstu. 263 poprawki można znaleźć tutaj. Głosowanie komisji PE ENVI powinno się odbyć 21 stycznia. Pod koniec listopada ENVI opracowała opinię.

Dyrektywa dotycząca jednorazowego plastiku (SUP)
Trwają negocjacje nad treścią dyrektywy dotyczącej ograniczenia stosowania wyrobów z plastiku jednorazowego użytku. Dla naszej branży najważniejsze jest utrzymanie ambitnych zapisów dotyczących środków higieny osobistej, które trafiają do toalety. Konieczne jest ich odpowiednie znakowanie, edukowanie konsumentów i wdrażanie rozwiązań zgodnych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.

Nietoksyczne środowisko
7 Program Ramowy w dziedzinie środowiska zobowiązał KE do zaprezentowania strategii związanej z nanomateriałami, substancjami oddziałującymi na układ dokrewny, oddziaływaniem produktów chemicznych. W lipcu 9 krajów członkowskich wezwało KE do przedstawienia strategii. Dyrekcja ds. środowiska poinformowała, że obecna KE nie przedstawi takiej strategii.

Emisje przemysłowe
KE rozpoczęła ocenę prawa UE dotyczącego kontroli i ograniczania emisji przemysłowych. Opublikowała mapę drogową, a EurEau opracowała opinię w tej sprawie. Można ją znaleźć tutaj.

Cyberbezpieczeństwo
Agencja unijnego cyberbezpieczeństwa ENISA otrzyma dodatkowe kompetencje i fundusze. UE planuje bowiem stworzenie systemu certyfikacji produktów w fazie ich opracowywania i rozwoju. Do 2023 roku KE ma określić zakres produktów, które będą musiały być objęte takim certyfikatem. Celem jest udostępnienie wiedzy na temat produktów spełniających kryteria cyberbezpieczeństwa.

Zrównoważone Cele Rozwoju
Komitet Regionów UE chce się dowiedzieć jak regiony wdrażają ZCR Narodów Zjednoczonych. Wszystko po to aby wpłynąć na unijną politykę i zmobilizować do zaangażowania w program OECD na temat ZCR. Ankietę Komitetu Regionów można znaleźć tutaj. Można ją wypełniać do 22 lutego 2019r.

Innowacje w regionie Morza Śródziemnego
Partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji regionu śródziemnomorskiego PRIMA ma na celu wspólną pracę w dziedzinie produkcji żywności i rolnictwa. Zaproszenie do składania propozycji inicjatyw znajduje się tutaj.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
Prezydent EurEau Bruno Tisserand opublikował artykuł, który można znaleźć tutaj.

European Files
Pojawiło się wydanie prestiżowego pisma European Files. W całości jest poświęcone tematyce zbiorowego zaopatrzenia Europejczyków w wodę.

Wydarzenia

22 stycznia 2019 - warsztaty na temat „Woda i rolnictwo”. Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 - Konferencja nt. Adaptacji do zmian klimatu. Lizbona, Portugalia.
6-8 października 2019 - Europejska konferencja nt. Gospodarki osadowej. Liege, Belgia.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.