W imieniu Ministra Środowiska, Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Gajda, w dniu 02.01.2018 roku, wręczył akty nominacji zastępcom Prezesa Wód Polskich.

Zostali nimi: Iwona Koza, Robert Kęsy oraz Mateusz Balcerowicz. 

Iwona Koza do końca 2017 r. pełniła funkcję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Robert Kęsy był ostatnim zastępcą Prezesa KZGW, a Mateusz Balcerowicz był dyrektorem Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

Prezes Wód Polskich zostanie powołany w ciągu sześciu miesięcy od dnia powołania Wód Polskich czyli od 1 stycznia 2018 roku. 

Powołano również dyrektorów 11 regionalny zarządów gospodarki wodnej, ich zastępców oraz dyrektorów departamentów w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Nowo powołani dyrektorzy jednostek organizacyjnych Wód Polskich odebrali nominacje podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska w dniu 03 stycznia 2018 roku

Departamentami w KZGW będą kierowali:

 • Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą – Anna Jastrzębska jako zastępca dyrektora
 • Departament Usług Wodnych – Adrian Kołczewiak
 • Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym – Przemysław Gruszecki
 • Departament Ekonomiczny – Małgorzata Kalinowska jako zastępca dyrektora
 • Departament Organizacyjny – Jacek Mazur
 • Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Andrzej Kulon

Dyrektorami następujących regionalnych zarządów gospodarki wodnej zostali:

 • RZGW w Białymstoku – Mirosław Markowski
 • RZGW w Bydgoszczy – Leszek Kawczyński
 • RZGW w Gdańsku – Stanisław Otremba
 • RZGW w Gliwicach – Tomasz Cywiński
 • RZGW w Krakowie – Aleksandra Malarz
 • RZGW w Lublinie - Agnieszka Szymula
 • RZGW w Poznaniu – Magdalena Żmuda
 • RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda
 • RZGW w Szczecinie – Łukasz Kolanda
 • RZGW w Warszawie – Dariusz Tomczak
 • RZGW we Wrocławiu – Teresa Szczerba

Zastępcami dyrektorów następujących rzgw zostali:

 • RZGW w Białymstoku – Marek Jadeszko
 • RZGW w Bydgoszczy – Agnieszka Siłacz
 • RZGW w Gdańsku – Krzysztof Roman
 • RZGW w Krakowie – Tomasz Sądag
 • RZGW w Lublinie – Grzegorz Lipczuk
 • RZGW w Poznaniu – Roman Strzelczyk
 • RZGW w Rzeszowie – Agnieszka Duszkiewicz
 • RZGW w Szczecinie – Alicja Małgorzata Michałowska
 • RZGW w Warszawie – Elżbieta Czyż
 • RZGW we Wrocławiu – Jacek Drabiński

Wody Polskie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wodą w Polsce, powstały 1 stycznia br. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Wiceprezesi Wod Polskich

 Fot. Wody Polskie (na zdjęciu od lewej: Robert Kęsy, Mateusz Balcerowicz, Mariusz Gajda, Iwona Koza)

Specjalista ds. marketingu i PR - Natalia Przepierska