Jarosław Jan Pinkas dwukrotny wiceminister zdrowia i specjalny pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego do spraw bezpieczeństwa żywności został Głównym Inspektorem Sanitarnym. 


Nowy Inspektor jest lekarzem i menadżerem oraz doktorem habilitowanym nauk medycznych. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej i medycynie rodzinnej. Jarosław Pinkas jest uznanym nauczycielem akademickim oraz konsultantem krajowym w zakresie zdrowia publicznego. Pełni też funkcję dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
W latach 2005-2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, a w latach 2015-2017 sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. W latach 2017-2018 pełnil funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Premiera.
Nowemu Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu życzymy wielu sukcesów na nowej zawodowej drodze oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Małgorzata Massel
specjalista ds. Public Relations IGWP