Benchmarking to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych metod doskonalenia organizacji. Jego ideą jest porównywanie się z najlepszymi w branży, tak aby na podstawie wyników wyznaczać cele i decydować o dalszym rozwoju firm. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku przygotowuje Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo – Kanalizacyjnych w Polsce na podstawie danych pochodzących z corocznego badania ankietowego.

Podsumowaniem tegorocznych prac nad raportem była konferencja, którą zorganizowaliśmy 21 listopada w Hotelu Golden Tulip w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rozmowy rozpoczęła prezentacja głównego specjalisty ds. analiz ekonomicznych IGWP Pani Marty Wojnowskiej, która omówiła wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za rok 2018.

Swoim doświadczeniem z benchmarkingiem i o tym jak wykorzystują go w codziennym zarządzaniu opowiedzieli  przedstawiciele trzech przedsiębiorstw z branży: 

  • Stanisław Zdanowicz, Prezes Zarządu, Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.,
  • Paweł Dunicz, Zastępca Dyrektora Pionu Planowania i Nadzoru, MPWiK w m. st. Warszawie S.A.,
  • Joanna Kucz-Gruszka, Kierownik Działu Kadr, AQUA S.A. Bielsko-Biała.

Druga część konferencji poświęcona była roli benchmarkingu w zarządzaniu energochłonnością w podmiotach wod-kan. Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się:

  • Jędrzej Bylka Politechnika Poznańska,
  • Adam Gołębiewski, główny specjalista ds. technicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”,
  • dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej,
  • dr Janusz Steller, Polska Akademia Nauk.

O doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym opowiadała  prof. Natalia Potoczek z Polskiej Akademii Nauk.

Konferencję podsumowalismy panelem dyskusyjnym, którego moderatorem był Andrzej Osiński, członek zespołu ds. benchmarkingu IGWP. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, pytać, wyjaśniać wątpliwości i dowiedzieć jak wykorzystać benchmarking do jeszcze lepszego rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

 

Marta Wojnowska
główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.