W dniu dzisiejszym, w Warszawie odbywa się szkolenie z zakresu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jest to drugie szkolenie w jesiennym cyklu konsultacji dla służb finansowo księgowych mających na celu rozwiązanie wątpliwości i problemów dotyczących ustalania cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Cieszymy się, że organizowane przez nas spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony członków Izby. Podczas szkolenia uczestnicy mogli wyjaśnić wątpliwości związane z taryfami i zapytać ekspertów o szczegóły obowiązujące w Przedsiębiorstwach. Mamy nadzieję, że efektywna praca wszystkich uczestników przyniesie dla nich wymierne korzyści.

Zapraszamy na kolejne szkolenia dotyczące tej tematyki, które odbędą się 15 września w Krakowie, 23 września w Bydgoszczy oraz 6 października we Wrocławiu. Szczegóły dotyczące oferty szkoleniowej można znaleźć na stronie internetowej Izby: www.igwp.org.pl.

http://www.igwp.org.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/szkolenia/197-taryfy-za-zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow-aktualne-interpretacje-wskazniki-i-wyroki-poznan-warszawa-krakow-bydgoszcz-wroclaw

Justyna Kasierska
Główny Specjalista ds. Szkoleń i Wydawnictw