Dnia 8.03.2016 r. na zaproszenie  Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska Przewodniczący Rady Izby Tadeusz Rzepecki i Prezes Izby Dorota Jakuta uczestniczyli w posiedzeniu Komisji. Na posiedzeniu omawiano:

Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce. informacja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Gajdy.

Rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  Informację przedstawili: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zachodniopomorskiego WFOŚiGW  w imieniu wojewódzkich funduszy.

Stan wykorzystania środków finansowych na ochronę środowiska. Informacja Podsekretarza Stanu w MŚ Mariusza Gajdy i Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy.

Załącznik: pdfInformacja_MS_na_komisje_senacka_8.pdf1.13 MB