3 i 4 marca br.  odbyło się XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich.  Spotkanie ono połączono z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia restytucji ZMP oraz 100-leciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej.  Przyjechało ponad 350 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich Związku - delegatów z miast do Zgromadzenia Ogólnego i obserwatorów. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Parlamentu i rządu. List prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister w Kancelarii Prezydenta RP  Andrzej Dera.

Po przyjęciu sprawozdania za 2015 rok, delegaci uzgodnili tezy programu działań Związku w obecnym roku.

Podczas koncertu jubileuszowego z okazji 100-lecia Dąbrowy Górniczej i 25-lecia Związku Miast Polskich Dyrektor Biura Związku Miast Polskich - Andrzej Porawski został uhonorowany przez Tygodnik Wspólnota tytułem "Samorządowca 25-lecia".

Opracował: Jolanta Kuligowska-Roszak

http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosc-1715-zjazd_polskich_miast_w_dabrowie.html