12–14 kwietnia 2016 r. w Kielcach - Cedzynie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe No-Dig Poland 2016.

Konferencja organizowana jest od 2005 r. w cyklu dwuletnim, a w każdej z jej edycji brało udział liczne grono krajowych i zagranicznych uczestników (także spoza Europy), w tym przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w inżynierii bezwykopowej.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie i remontach inwestycji z sektora wodociągowego, drogowego oraz kolejowego, m.in. bezwykopową budowę i naprawę sieci podziemnych pod istniejącą infrastrukturą oraz bezwykopową budowę tuneli infrastrukturalnych.

Podczas konferencji przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zaprezentował prelekcję pn. „Dokonania i wyzwania branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce”, w której zawarte były najważniejsze dane dotyczące zmian w branży na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz zakreślone zostały kierunki rozwoju branży w najbliższych latach.

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych