Miło nam poinformaować, że Pani Małgorzata Mikulska, Kierownik laboratorium badania wody i ścieków w Słupskich Wodociągach, została członkiem Rady do spraw Akredytacji.
Pani Małgorzata Mikulska będzie tam reprezentować Izbę Gospodarczą „Wodociagi Polskie”
Polskie Centrum Akredytacji powstało 1 stycznia 2001 roku na bazie Biura do spraw Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar.  
Warto podkreślić, że akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

Upoważnienie jednostki akredytującej jest uzyskane od rządu. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.
Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.
Rada ds. Akredytacji jest organem Polskiego Centrum Akredytacji utworzonym na mocy ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Do zadań Rady należy: opiniowanie stanu i kierunków rozwoju akredytacji, opiniowanie działalności merytorycznej Poleskiego Centrum Akredytacji, opiniowanie i zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysku Centrum, a także wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania członków Komitetu Odwoławczego.
W radzie zasiadają przedstwiciele takich instytucji jak: Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastrulktury i Bydownictwa, Ministerstwo Środowiska, Urzęd Transportu,  Urząd Dozoru Technicznego oraz innych instytucji.  
Izba Gospodarcza „Wodociagi Polskie”  jako jedna z sześciu instytucji reprezentuje samorząd gospodarczy, reszta przedstawicieli to reprezentanci ministerstw i urządów państwowych.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Pani Małgorzacie Mikulskiej i życzymy powodzenia w sprawowaniu nowej funkcji.

Specjalista ds. Marketingu  - Natalia Przepierska