W marcu 2016 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował i udostępnił „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych". Dokument ten zawiera założenia i warunki ujęcia aglomeracji w kolejnej aktualizacji oraz harmonogram prac nad procesem weryfikacji aktów prawa miejscowego wyznaczających aglomeracje.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów i urzędów marszałkowskich KZGW doprecyzował zapisy mapy drogowej w zakresie wykazanych terminów i warunków ujęcia w V AKPOŚK. Zaktualizowana mapa drogowa została zaakceptowana przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 29.08.2016 r.

Adam Gołębiewski
Główny Specjalista ds. Technicznych

Załącznik:

doc16_08_zaktualizowana_mapa_drogowa.doc963.5 KB