Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął piątą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja, jest ostatnią szansą na zgłoszenie aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy. Piąta aktualizacja KPOŚK pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które niezbędne są do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego. Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych uchwałach sejmików województw, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ściekowych.

Zapisy V AKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie o rozpoczęciu prac nad nową AKPOŚK, samorządów z którymi Państwo współpracują.

Wszystkie pliki dotyczące AKPOŚK są dostępne na stronie internetowej KZGW pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html


Grzegorz Waligóra

Główny Specjalista
Departament Planowania i Zasobów Wodnych
Wydział Ochrony Wód
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Załączniki:

 pdf16_08_zaktualizowana_mapa_drogowa.doc1.13 MB

docmapa_drogowa_aktualizacja.doc963.5 KB

docinstrukcja_lokalizacje.doc421.5 KB

xlsankieta_V_AKPOSK.XLS62.5 KB