W dniu 16 grudnia 2016 roku w Warszawie ,na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury Budownictwa przedstawiciele Izby: Prezes Izby Dorota Jakuta, mec. Paweł Sikorski uczestniczyli w konferencji podsumowującej konsultacje projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Pan Minister Andrzej Adamczyk i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pan Tomasz Żuchowski otwierając konferencję dokonali wstępnego podsumowania konsultacji, które odbyły się w kilkunastu miastach i przedstawili harmonogram dalszych prac.

Podsekretarz Stanu, Pan Tomasz Żuchowski zapowiedział, że na przełomie stycznia i lutego 2017 r. Ministerstwo przedstawi nową wersję kodeksu, która będzie uwzględniać odniesienie się do zgłoszonych dotychczas uwag. W pierwszej połowie 2017 r. rozpocznie się konsultowanie przepisów wprowadzających i przejściowych – także w formie regionalnych spotkań.

Jak wynika z informacji przedstawionych na konferencji, Ministerstwo planuje przedłożenie projektu kodeksu wraz z przepisami wprowadzającymi oraz projektami aktów wykonawczych do parlamentu w drugiej połowie 2017 roku.

Izba zgłosiła uwagi do projektu ustawy i nadal aktywnie będzie uczestniczyć w pracach nad kodeksem i przepisami wprowadzającymi.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie do biura Izby Państwa uwag i propozycji zmian do kodeksu.

Poniżej link do strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącej przedmiotowej konferencji, na końcu której znajduje się także do pobrania plik PDF z prezentacją zawierającą szczegółowe podsumowanie dotychczasowych konsultacji.

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797495-p_1.htm