W dniach 7-12 luty w Jaremcze na Ukrainie odbywa się międzynarodowa konferencja „Oszczędność zasobów i wysoka jakość usług wodnych – strategia rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego na Ukrainie”. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie jest partnerem wydarzenia.

Organizatorem konferencji jest Ukraińskie Stowarzyszenie Wodne Ukrwodokanaleologija

Konferencja jak co roku gromadzi liderów, profesjonalistów, reprezentantów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, organów samorządowych, rządowych oraz przedstawicieli naukowych związanych z gospodarką komunalną, a w szczególności branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Przedstawicielami IGWP na konferencji jest Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Pani Dorota Jakuta oraz Przewodniczący Rady Izby Pan Tadeusz Rzepecki.
 

Konferencja jest miejscem spotkań, wymiany doświadczeń oraz służy nawiązaniu biznesowej współpracy. Strategicznymi partnerami konferencji są: Związek Miast Ukraińskich, Związek Małych Miast Ukraińskich, Związek Głównych Miast Ukrainy.

Na konferencji obecni będą m.in.:

  • Minister Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Usług Komunalnych Ukrainy,
  • Minister Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy,
  • Przedstawiciele ukraińskiego regulatora,
  • Przedstawiciele krajowych zrzeszeń przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z Polski, Niemiec, Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii.

Elementem konferencji będzie wystawa poświęcona nowoczesnym technologiom i wyposażeniu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Blok prowadzony przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” będzie dotyczył tematu "Praktyka udanych rozwiązań w procesie modernizacji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce Współpraca transgraniczna - realna pomoc w rozwoju branży na Ukrainie"

W najbliższym czasie opublikujemy dla Państwa relację z tego wydarzenia.

Specjalista ds. Marketingu i PR – Natalia Przepierska