Kongres „Miasto-Woda-Jakość życia” odbył się we Wrocławiu po raz drugi. Podczas dwóch dni obrad poruszono mnóstwo tematów związanych z gospodarką wodną w Polsce i na świecie.

Wielu zagranicznych gości dzieliło się spostrzeżeniami i wiedzą dotyczącą powodzi, niedoborów wody, konieczności reorganizacji miast, wykorzystania wód opadowych. Ważnym tematem były zmiany klimatu i konieczność spojrzenia na miasto jako całość, bez podziału na sektory, ale łącząc współpracę przedsiębiorstw. Wszyscy powinni współpracować na rzecz bardziej ekologicznych miast, pełnych zielono-niebieskiej infrastruktury. Wiele tematów dotyczyło finansowania usług i inwestycji.
Konferencja została wsparta przez MPWiK we Wrocławiu. Klara Ramm z Izby zaprezentowała wyzwania sektora wod-kan na najbliższe lata.

Wystąpienie Sekretarza Generalnego EurEau
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel wystąpił w sesji dotyczącej zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej. Wspomniał o nowych zanieczyszczeniach, z którymi podmioty muszą się zmierzyć (farmaceutyki). Zmiany klimatu i starzejąca się infrastruktura to równie ważne wyzwania. Potrzeby finansowe związane są także z możliwością płacenia więcej pracownikom – inne sektory mają wyższe wynagrodzenia, co powoduje spadająca atrakcyjność branży. Oliver podkreślił istotność dobrego prawa, będącego bazą poprawnych rozwiązań, takich jak np. kontrola u źródła Odnośnie gospodarki o obiegu zamkniętym zwrócił uwagę na potrzebę otwarcia się rynku na odzyskiwane produkty takie jak struwit (fosfor). Kwestię finansowania gospodarki wodnej poruszył w kontekście rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Podczas konferencji zwrócono uwagę na konieczność współpracy w poszukiwaniu rozwiązań bazujących na ochronie środowiska, a także innowacji.

Problemy Indii
Bardzo trudny jest przypadek zaprezentował przedstawiciel Indii, gdzie niemal w całym kraju następuje nadmierna eksploatacja ujęć głębinowych, a tylko 30% ścieków jest zbieranych. Żadne miasto nie ma ciągłej dostawy wody. Powstało nowe ministerstwo do wsparcia walki z niedoborem wody.

Klara Ramm
Ekspert IGWP

8 października w MGMiŻŚ odbyło się spotkanie pt. ”Zwiększenie stopnia redukcji fosforu w ściekach oczyszczonych”. Ministerstwo poszukuje możliwości redukcji zrzutów do Morza Bałtyckiego substancji zawierających fosfor.

Wynika to z działań organizacji HELCOM zmierzających do zmobilizowania krajów nadbałtyckich do redukcji fosforu trafiającego do morza. Z badań wynika, że głównym źródłem substancji biogennych jest rolnictwo. Z kolei źródła punktowe z dopływu rzecznego generują 12% azotu i 24% fosforu. Pomysłem HELCOM jest to, aby zmniejszyć o połowę limity dla wszystkich oczyszczalni, także małe oczyszczalnie (2000-10 000 RLM) musiały by osiągnąć limit 1mg/l.
Z raportów GIOŚ wynika, że żaden analizowany akwen nie osiągnął dobrego stanu, a zawartość fosforu całkowitego wzrasta.

Krajowy Program Ochrony Wód Morskich
Podczas spotkania zaprezentowano Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, który obowiązuje do 2020. Aktualnie można zgłaszać działania do realizacji po 2020 roku.
Została także zaprezentowana Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Obecnie trwa jej przegląd. Więcej można znaleźć pod adresem: https://www.balticsea-region-strategy.eu.
Uczestnicy wysłuchali także informacje o planowanym unijnym rozporządzeniu w sprawie wykorzystania wody odzyskanej ze ścieków do nawadniania upraw.
Kilku uczestników zaprezentowało technologie i pracujące przykłady odzysku fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych.

Kwestie kontrowersyjne
Zdaniem obecnych na spotkaniu przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan branża już redukuje więcej niż jest wymagane prawem. Dotyczy to szczególnie dużych oczyszczalni. Zmniejszenie limitów uderzy więc głównie w małe podmioty, obsługujące poniżej 10 000 RLM.
Kwestie kontrowersyjne dotyczyły także wątpliwości, ile w rzeczywistości ton fosforu oczyszczalnie odprowadzają do Bałtyku. Jakie powinny być cele redukcji? W dodatku, że koszty mogą znacząco wpłynąć na taryfę, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Warsztat pokazał, że takie spotkania są dobrym pomysłem. Dają okazję do dyskusji i wymiany poglądów między grupami mającymi sprzeczne interesy.

Klara Ramm
Ekspert IGWP

Ze smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Zubera.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kijowie zapraszają polskie firmy do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej na Lviv Eco Forum 2019.

Misja Gospodarcza podczas Lviv Eco Forum 2019 odbędzie się w dniach 12-13 września br. we Lwowie na Ukrainie. Jej celem jest informowanie polskich firm o możliwościach związanych z inwestycjami w ukraińskiej branży wodno-kanalizacyjnej. W ramach Misji zaplanowano spotkania biznesowe B2B na stoisku PAIH oraz wizytę studyjną we lwowskich przedsiębiorstwach komunalnych.

W dniu 22.08.2019 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej CP2: „Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa”, mające na celu uszczegółowienie kierunków finansowania działań z Funduszu Spójności przyszłej perspektywy (2021-27). Ze strony IGWP w spotkaniu uczestniczyła Klara Ramm ekspert Izby.

Powołany przez Premiera Międzyresortowy zespół wdrażania funduszy zdecydował o konieczności powołania grup roboczych, po to, aby określić warunki i szczegółowe cele, na które mają być przyznawane fundusze.

W dniu 21.08.2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-27, w ramach działania „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Ze strony Izby w spotkaniu uczestniczyli: Dorota Jakuta Prezes Izby, Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby, Klara Ramm ekspert Izby.

Jego celem była dyskusja na temat wsparcia gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiciele Izby czynnie uczestniczą w spotkaniach Grupy, gdyż poruszane kwestie mają istotny wpływ na konstrukcję przyszłych programów finansowych. Tym razem koncentrowano się głównie na małych ośrodkach i wyzwaniach przed nimi stojących.

W imieniu Krajowej Rady Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz PWiK Przemyśl Sp. z o.o. zapraszamy na XXIX Ogólnopolską Pielgrzymkę naszego środowiska zawodowego na Jasną Górę w dniach 12-13 października 2019r.

W imieniu Członka stowarzyszonego Izby - firmy Prodeko-Ełk Sp. z o.o. zapraszamy  do wzięcia udziału w 24. Konferencji Naukowo-Praktycznej "Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków", która odbędzie się w dniach 7-10 października 2019 r. w Jumarla (Łotwa).

Konferencja skierowana jest do prezesów, dyrektorów i głównych inżynierów przedsiębiorstw wod-kan, kierownictwo zakładów różnych gałęzi przemysłu (żywność, metalurgia, przemysł chemiczny, rafinacja ropy naftowej itp.), menedżerów i pracowników organizacji inżynieryjnych, stowarzyszeń branżowych i mediów, a także innych specjalistów pracujących w branży wod-kan.

Już 29 sierpnia rozpocznie sie XXIX Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociagów i Kanalizacji im.Tadeusza Jakubowskiego 

Izba Gospodrcza "Wodociagi Polskie" wraz z organizatorem tegorocznych zawodów - Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagów i Kanalizacji w Lublinie Sp z o.o serdecznie zaprasza do udziału w tym sportowym święcie naszej branży. 
Każdego roku pracownicy wod - kan spotykają sie w jednym z polskich miast, aby podejmować sportową rywalizację, poznawać sie, intergrować i wymianiać doświadczenia. Jesteśmy przekonani, że będzie to dobrze spędzony czas. 

Emisja filmu „Stop suszy” zainicjowała program o tej samej nazwie, realizowany przez Wody Polskie, Program Rozwoju Retencji i Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej. 

Film jest dostępny tutaj

Małgorzata Massel
Specjalista ds. PR IGWP 

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.