W dniach 4-5 grudnia odbyła się V edycja organizowanej cyklicznie przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” Konferencji Woda. Ścieki. Osady.”

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bernarda Krekora Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, wcześniej, wieloletniego dyrektora pionu produkcji wody MPWiK sp. z o.o. w Warszawie.

W Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower w Warszawie trwają warsztaty dotyczące systemu finasowania gospodarki wodnej w Polsce. Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (MGWiŻŚ) biorą w nich udział Prezes IGWP Dorota Jakuta oraz Przewodniczący Rady IGWP Tadeusz Rzepecki. 

W środę 28 listopada w Warszawie rozpoczął się trzydniowy Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment organizowany przez firmę Abrys. To ważne dla ochrony środowiska wydarzenie odbywa się w przededniu globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej COP24 w Katowicach.

Program tegorocznych obrad obejmuje najważniejsze dla branży zagadnienia, w tym:

 • Konsolidacja, współpraca między zakładami WODKAN czy bycie „Zosią samosią”? Na co postawić?
 • Cyfrowy klient – czy przedsiębiorstwa są na to gotowe?
 • Nowa rzeczywistość prawna – przepisy, taryfy a inwestycje?
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym – jak to zrobić?
 • Być samowystarczalnym energetycznie?

Gospodarzami Honorowymi Kongresu są Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź.
W uroczystym otwarciu Kongresu wzięła udział Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Dorota Jakuta, która w swoim wystąpieniu mówiła o dotychczasowych osiągnięciach oraz o nowych wyzwaniach stojących przed branżą.
Sesję wprowadzającą Kongresu pt.: "Jak ma wyglądać wod-kan przyszłości?" poprowadziła dr inż. Klara Ramm, Przewodnicząca komisji ds. Ekonomiczno-Prawnych EurEau, ekspert IGWP.
Moderatorem ostatniej debaty kongresu pt.: „Konsolidacja, współpraca czy bycie „Zosią samosią? Na co postawić?" będzie dr Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady IGWP, Prezes Zarządu Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Kongres zakończy się w czwartek zwiedzaniem Muzeum Kinematografii oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

Dzisiaj o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Ministerstwa Środowiska rozpoczęło się posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Środowiska (PROŚ), w której funkcję sekretarza pełni Prezes IGWP Dorota Jakuta.

W ogromną radością oddajemy w ręce naszych Czytelników kolejny Zeszyt Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

Benchmarking to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych metod doskonalenia organizacji. Jego ideą jest porównywanie się z najlepszymi w branży, tak aby na podstawie wyników wyznaczać cele i decydować o dalszym rozwoju firm.

W Poznaniu odbywają się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. 
Wystawie towarzyszy Konferencja EkoSfera, której gospodarzami są Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzisiaj przedstawiciele IGWP, prezes Dorota Jakuta oraz  główny specjalista ds. technicznych Adam Gołębiewski, uczestniczą w panelu dotyczącym gospodarki w obiegu zamkniętym.

W konferencji wziął udział prezes słupskich wodociągów Andrzej Wójtowicz, który w wystąpieniu pt.: Innowacyjna oczyszczalnia wdraża gospodarkę o obiegu zamkniętym, opowiadał o swoich doświadczeniach i osiagnięciach w tej dziedzinie. 
Prelekcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników panelu. Cieszymy się, że mamy możliwość chwalenia się sukcesami naszej branży w tak szerokim gronie słuchaczy. 

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

W dniu 23 października Parlament Europejski przegłosował dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zasadzie większość wspieranych przez nas poprawek została przegłosowana pozytywnie.
Kwestia ochrony zdrowia ludzkiego pozostaje nadrzędnym celem dyrektywy. Dyrektywa wprowadza więc obowiązek oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem. Poza tym utrzymuje konieczność kontroli materiałów i produktów kontaktujących się z wodą do picia, a także przywraca usunięte przez Komisje Europejską derogacje i parametry wskaźnikowe (Załącznik IB).
Utrzymały się jednak także kontrowersyjne zapisy, takie jak określenie, że dyrektywa nie tylko ma zapewnić zdrowie, ale także powszechny dostęp do wody, zaś kraje członkowskie powinny podejmować wysiłki w celu poprawy dostępu do bezpiecznej wody przez wszystkich mieszkańców. Wpisano tu takie działania jak instalowanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, w tym punktów napełniania (brak konkretnej definicji).
W Załączniku IB limit dla sumy PFAS pozostał na poziomie 0,5µg/l, ale na szczęście z rozróżnieniem na długie i krótkie łańcuchy.
W Załączniku IIB – pozostawiono częstość monitoringu ustaloną w 2015 roku, w Załączniku III pojawił się wskaźnik niepewności dla pomiarów PFAS, a w Załączniku IV utrzymano obowiązek informowania konsumentów przez wszystkie podmioty, bez względu na ich wielkość.
Odrzucono zakaz odłączania od wodociągu (zaproponowany przez Zielonych i lewicę).
Dyrektywa została skierowana do Rady UE, a Parlament Europejski upoważnił posła sprawozdawcę Michela Dantin do przeprowadzenia z nią negocjacji w sprawie ostatecznego tekstu dyrektywy.
Więcej szczegółów umieścimy w Kwartalniku IGWP.

Klara Ramm
członek Zarządu EurEau
ekspert IGWP

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Prawo zamówień publicznych - Konsorcjum oraz korzystanie z potencjału podmiotów trzecich w nowym PZP: 17 marca 2021 +

  Prawo zamówień publicznych - Konsorcjum oraz korzystanie z potencjału podmiotów trzecich w nowym PZP: 17 marca 2021 Termin webinarium:17 marca 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 Program webinarium: Czytaj więcej
 • Konferencja online - Monitorowanie zanieczyszczeń w ściekach - farmaceutyki, mikroplastik, wirus SARS-CoV-2: 23 marca 2021 +

  Konferencja online - Monitorowanie zanieczyszczeń w ściekach - farmaceutyki, mikroplastik, wirus SARS-CoV-2: 23 marca 2021 Szanowni Państwo, W tym roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zainicjowała Czytaj więcej
 • 1