Termin webinarium
28 stycznia, godz. 10.00 - 14.00

Kolejne terminy
9 lutego - szczegóły
23 lutego - szczegóły
9 marca - szczegóły

Tematyka webinarium
Szkolenie obejmuje tematykę związaną z taryfami za wodę i ścieki. Może być ono traktowane zarówno jako wprowadzenie do całego procesu zatwierdzania taryf dla osób, które po raz pierwszy stoją przed takim wyzwaniem, jak i poszerzenie swojej wiedzy przez osoby mające już doświadczenie w tym zakresie.

Prezentowane zagadnienia najczęściej nie pojawiają się na tzw. szkoleniach taryfowych, jednak posiadanie wiedzy na ich temat z całą pewnością pozwala lepiej zrozumieć całą procedurę związaną z opracowaniem i składaniem wniosku taryfowego.

Spotkanie okołotaryfowe nie dotyczy opracowywania i składania wniosków, z uwagi na to, że te kwestie poruszamy podczas cyklu szkoleń, równolegle organizowanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, na które również zapraszamy w miesiącach lutym i marcu.

Program szkolenia obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 1. Opłaty za usługi wodne.
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych.
 4. Zysk niepodzielony.
 5. Subsydiowanie skrośne.
 6. Opłata abonamentowa.

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 28.01.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
300 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
2 lutego 2021 r., godz. 10.00

Kolejne terminy
17 lutego - szczegóły
2 marca - szczegóły

Tematyka webinarium
Trzyletni okres obowiązywania taryf za wodę i ścieki, który dla większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozpoczął się w 2018 roku teraz zbliża się ku końcowi. W 2021 roku do organu regulacyjnego powinno zostać złożonych około dwa tysiące wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pewna liczba przedsiębiorstw wod-kan złożyła w międzyczasie wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf z różnym skutkiem. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną doświadczenia przedsiębiorstw z mijających trzech lat w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
 2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na autentycznych przykładach
 3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
 4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
 5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 02.02.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
10 lutego 2021 r., godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium

1. Straty wody zagadnienia teoretyczne

· pojęcie strat wody i bilans wody
· składniki strat wody
· straty wody czy woda nieprzynosząca dochodu
· wskaźniki strat wody
· cel redukcji strat wody

2. Miejsca powstawania strat wody

· straty pozorne
· straty rzeczywiste
· pobór wody z sieci

3. Wykrywanie miejsc powstawania strat i prewencja

· systemy stacjonarne
· systemy mobilne
· systemy bilansowania przepływu wody w strefach sieci.

4. Dobre praktyki w zakresie ograniczania strat wody

· podejście IWA
· benchmarking
· analiza niezawodności wodomierzy
· szacowanie ryzyka w redukcji strat wody

Prowadzący
Cichoń Tomek
dr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych".

Współautor najnowszej monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", w sprzedaży również w Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie": TUTAJ.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.webinaria.igwp.org.pl
do 10.02.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” inicjuje cykl konferencji „Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan”. Serdecznie zapraszamy do pierwszej edycji poświęconej gospodarce odpadowej.

Już 16 lutego spotkamy się online z wodociągowcami, samorządowcami, prawnikami, aby poznać działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którym powierzono realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

W mediach coraz częściej możemy zetknąć się z informacją o powierzeniu zadań z zakresu gospodarki odpadowej spółkom wodno-kanalizacyjnym, jak ma to miejsce np. w Tomaszowie Mazowieckim czy Świebodzinie. Przed przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, stojącymi dotąd na straży dostarczania mieszkańcom wody oraz gwarantującymi odbiór ścieków, stawia się nowe wyzwania. Chcemy o tym rozmawiać, wysłuchać głosu branży.

W imieniu IGWP serdecznie zapraszam do udziału w tej konferencji. Jestem przekonana, że proponowany program lutowego wydarzenia uznają Państwo za interesujący, a także spodziewam się gorącej dyskusji, która wieńczyć będzie nasze spotkanie.

Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Serdecznie Państwa zapraszamy 16 lutego o godz. 10.00!

Zapisy: www.webinaria.igwp.org.pl

Agenda

10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
Dorota Jakuta, Prezes IGWP

10:10-10:30
Programy NFOŚiGW *

10:30-10:50
In-house w gospodarce odpadami komunalnymi – szanse i zagrożenia dla branży wod-kan
Maciej Kiełbus i Konrad Różewicz, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

10:50-11:10
Zaopatrzenie w wodę oraz gospodarka odpadami w strukturze Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego
Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego

11:10-11:20
przerwa

11:20-11:40
Świebodzin porządkuje gospodarkę odpadową
Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina
Dariusz Gusta, prezes Zarządu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

11:40-12:00
Czy można lepiej, szybciej i taniej w gospodarce odpadowej?
Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego
Maria Chilińska, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

12:00-12:15
O wodno-odpadowych wyzwaniach i nowoczesnych narzędziach informatycznych, które potrafią im sprostać
Aneta Pecyna-Doktór, wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, UNISOFT Sp. z o.o.

12:15-13:00
Debata
Moderator konferencji: Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika IGWP "Wodociągi Polskie"

* do potwierdzenia

                      Partner konferencji                                                       Partner merytoryczny konferencji

UNISOFT logo RGB              Logo Ziemscy2

 

    

   
Cena

zawiera interaktywne uczestnictwo w konferencji online, materiały konferencyjne
299 zł netto - członkowie IGWP
349 zł netto - pozostali uczestnicy

Zgłoszenia online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 16.02.2021, godz. 09.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium
20 stycznia 2021 r., godz. 10.00-14.00

Cel webinarium
Omówienie zmian w podatkach od 1.01.2021 mających znaczenie dla branży wod-kan oraz aktualnych interpretacji organów podatkowych.

Podsumowanie zasad wypełniania i składania pliku JPK_V7M (nowy obowiązek od 1.10.2020), przy uwzględnieniu wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Omówienie wydanych na wniosek przedsiębiorstw wod-kan Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) określających zakres stosowania stawki podatku VAT 8 % dla różnych usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa.

Adresaci
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów księgowości przedsiębiorstw wod-kan.

Tematyka webinarium
1) Podatki w branży wod-kan 2021 – wybrane zmiany przepisów, aktualne interpretacje

 1. zmiany zasad korygowania rozliczeń w VAT, w tym ustalania, w którym momencie należy ujmować w JPK_VAT z deklaracją faktury korygujące in minus
 2. zmiany dotyczące momentu odliczenia podatku naliczonego VAT od nabywanych towarów i usług
 3. zmiany dotyczące zakresu opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań na cele promocyjno – reklamowe i na rzecz pracowników („prezenty o małej wartości”) oraz omówienie aktualnych interpretacji organów podatkowych dot. tego zagadnienia
 4. zmiany od 1.01.2021 dotyczące obowiązkowego stosowania „mechanizmu podzielonej płatności’ (oraz podsumowanie zmian od 1.07.2020 r. dotyczących MPP i „białej listy”), wybrane interpretacje dotyczące MPP
 5. zmiana zasad stosowania „ulgi na złe długi” w VAT w związku z wyrokiem TS UE z 15.10.2020 r.
 6. sytuacje, w których od 1.01.2021 można odliczać VAT przy zakupie usługi noclegowej
 7. nowe przepisy dotyczące przeliczania kwot w walucie obcej – przyjęcie jednego kursu na potrzeby VAT i CIT
 8. rozszerzenie zakresu zwolnienia w PIT dla osób do 26 roku życia
 9. zmiana od 2021 warunków pozwalających na zastosowanie obniżonej stawki CIT 9%
 10. wybrane aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan

2) JPK_V7M – praktyczne podsumowanie z uwzględnieniem wyjaśnień MF

 1. informacje objęte nowym JPK (oznaczenia cyfrowe GTU i oznaczenia literowe) – praktyczne podsumowanie z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów, najczęstsze błędy popełniane w praktyce
 2. kary z kodeksu karnego skarbowego (KKS) dla osób odpowiedzialnych za składanie JPK (błąd w JPK, złożenie po terminie) oraz sposoby ich uniknięcia
 3. kara 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK dla przedsiębiorstwa oraz sposoby jej uniknięcia

3) Zakres stosowania stawki VAT 8% w przedsiębiorstwie wod-kan (w tym zmiany dotyczące WIS od 1.01.2021)

 1. czynności dodatkowe wykonywane przez przedsiębiorstwa wod-kan, dla których zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych stosuje się stawkę 8%
 2. czynności dodatkowe wykonywane przez przedsiębiorstwa wod-kan, dla których zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych stosuje się stawkę 23%
 3. możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług
 4. omówienie aktualnych WIS, interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod-kan (obok usług podstawowych).
 5. zmiany dotyczące WIS wchodzące w życie od 1.01.2021

Prowadzący
Passowicz PiotrPiotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online
www.webinaria.igwp.org.pl
20 stycznia 2021 r., godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
11 lutego 2021 r., godz. 10.00 - 14.00


Cel webinarium
1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). W rezultacie wytwórcy odpadów, a w tym przedsiębiorstwa wod-kan, powinni dokonać rewizji sposobu ich magazynowania pod kątem nowych wymagań prawnych, a następnie dostosować się do standardów w tym zakresie. Cała ewidencja odpadów powinna być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). Nie ulega wątpliwości, że pierwszy rok funkcjonowania modułu ewidencyjnego oraz modułu sprawozdawczego w BDO wywołał szereg praktycznych problemów dotyczących wytwarzania, zbierania czy też przetwarzania odpadów w przedsiębiorstwie wod-kan.

Mając na uwadze powyższe, celem naszego szkolenia jest z jednej strony podsumowanie pierwszego roku doświadczeń związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów w BDO, a z drugiej próba przedstawienia wyzwań jakie niosą dla przedsiębiorstw wod-kan nowe, a także planowane przepisy.

Adresaci szkolenia
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, działające w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych, a także urzędy gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, podmioty przyjmujące osady ściekowe od przedsiębiorstw wod-kan.


Program webinarium

Wprowadzenie (15 minut)

 • gospodarka odpadami przedsiębiorstwach wod-kan wobec BDO
 • przegląd nowych regulacji i projektowanych zmian w prawie odpadowym

Część I.
Status prawny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w świetle ustawy o odpadach i BDO (30 minut)

1. przedsiębiorstwo wod-kan – czy tylko wytwórca odpadów?

2. typowe odpady wytwarzane przez przedsiębiorstwa wod-kan

 • komunalne osady ściekowe – omówienie zasad postępowania
 • odpady wytwarzane w związku z ustawaniem awarii lub realizacją inwestycji
 • inne odpady (np. odpady komunalne i odpady biurowe)

Typowe obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie wod-kan w związku z wpisem do BDO (45 minut)

1. obowiązki ewidencyjne

 • porównanie ewidencji pełnej i uproszczonej
 • omówienie wymagań prawnych związanych z prowadzeniem ewidencji
 • sankcje

2. obowiązki sprawozdawcze

 • rodzaje sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa wod-kan
 • termin sprawozdań w 2021 r.
 • forma sprawozdania

Przerwa 15 minut

Część II.
Nowe wymagania w zakresie magazynowania odpadów (45 minut)

Omówienie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 • wytwórcy odpadów objęci stosowaniem nowych przepisów
 • terminy na dostosowanie się do nowych standardów prawnych
 • przegląd nowych wymagań związanych z magazynowaniem odpadów
 • wymagania dla magazynowania odpadów niebezpiecznych

Przegląd aktualnych prac legislacyjnych w obszarze związanym z gospodarką odpadami (30 min)

Omówienie wybranych projektów ustaw, w tym:

 • ustawy o odpadach w zakresie związanym z implementacją nowych dyrektyw unijnych, w tym związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
 • ustawy o odpadach przewidującej wprowadzenie rejestru faktur i rachunków do systemu BDO

Przerwa 15 minut

Część III.
Sesja pytań i odpowiedzi (1h)


Prowadzący

Maslinski Mikolaj

Mikołaj Maśliński - prawnik, właściciel MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków związanych z BDO.Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS). Autor kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Od lat publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie" oraz Gdańską Fundacją Wody.


Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 11.02.2021, godz. 9.30 

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
25 lutego 2021 r., godz. 10.00 - 13.00

Cel webinarium
Do  15 marca 2021 r. należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Powyższe sprawozdanie składa również wiele przedsiębiorstw wod-kan.

Co prawda, sprawozdanie za 2020 r. będzie dla niektórych już drugim sprawozdaniem składanym za pośrednictwem BDO, jednak bywa, że wciąż budzi szereg wątpliwości wśród jego użytkowników. Często ich źródłem są wątpliwości natury prawnej.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy na praktyczne szkolenie, którego celem jest przedstawienie prawnych i technicznych aspektów związanych z przygotowaniem sprawozdania przez przedsiębiorstwa wod-kan w systemie BDO.

Adresaci szkolenia:
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych, a także urzędy gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Program webinarium

Część 1 – Wprowadzenie (10:00 – 11:15)

Status prawny przedsiębiorstwa wod-kan w świetle ustawy o odpadach

1. Istota BDO – co każdy musi wiedzieć o BDO?
2. Przedsiębiorstwo wod-kan jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów

 • pojęcie wytwórcy odpadów
 • kiedy przedsiębiorstwo wod-kan nie jest wytwórcą odpadów?
 • odpady komunalne a inne odpady
 • czy przedsiębiorstwo wod-kan ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów?

3. Odpady wytwarzane w przedsiębiorstwie a odpady wytwarzane w terenie w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo wod-kan.

Przerwa: 11:15-11:30

Część 2. Sprawozdanie w BDO (godz. 11:30-12:45)

Roczne sprawozdanie – aspekty prawne

 1. Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?
 2. Jakie sprawozdania składa typowe przedsiębiorstwo wod-kan?
 3. Jakie są sankcje za niezłożenie sprawozdania?
 4. Z jakim czasem przedawnia się obowiązek sprawozdawczy?
 5. Kiedy pracownik, księgowa lub inny podmiot może złożyć sprawozdanie w imieniu przedsiębiorstwa wod-kan?
 6. W jaki sposób przygotować pełnomocnictwo?

Sprawozdanie w BDO – krok po kroku (operacje w systemie BDO)

 1. Jakie działy sprawozdania wypełnia przedsiębiorstwo wod-kan?
 2. W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie w celu odzysku?
 3. W jaki sposób rozliczyć komunalne osady ściekowe przekazywane w innych celach?
 4. W jaki sposób inne odpady w BDO?
 5. Czy przedsiębiorstw wod-kan dotyczą sprawozdania produktowe?

Przerwa: 12:45 – 13:00

Sesja pytań i odpowiedzi (13:00-14:00)

W trakcie sesji pytań będzie możliwość zadawania pytań głosowych pod warunkiem posiadania mikrofonu przez uczestnika.


Prowadzący

Maslinski Mikolaj

Mikołaj Maśliński - prawnik w MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej doradza przedsiębiorcom w zakresie BDO, a także świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS). Autor kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Od lat publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie" oraz Gdańską Fundacją Wody.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online
www.webinaria.igwp.org.pl
do 21.02.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
9 marca, godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium
Szkolenie obejmuje tematykę związaną z taryfami za wodę i ścieki. Może być ono traktowane zarówno jako wprowadzenie do całego procesu zatwierdzania taryf dla osób, które po raz pierwszy stoją przed takim wyzwaniem, jak i poszerzenie swojej wiedzy przez osoby mające już doświadczenie w tym zakresie.

Prezentowane zagadnienia najczęściej nie pojawiają się na tzw. szkoleniach taryfowych, jednak posiadanie wiedzy na ich temat z całą pewnością pozwala lepiej zrozumieć całą procedurę związaną z opracowaniem i składaniem wniosku taryfowego.

Spotkanie okołotaryfowe nie dotyczy opracowywania i składania wniosków, z uwagi na to, że te kwestie poruszamy podczas cyklu szkoleń, równolegle organizowanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, na które również zapraszamy w miesiącach lutym i marcu.

Program szkolenia obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 1. Opłaty za usługi wodne.
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych.
 4. Zysk niepodzielony.
 5. Subsydiowanie skrośne.
 6. Opłata abonamentowa.

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 09.03.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
300 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
2 marca 2021 r., godz. 10.00

Tematyka webinarium
Trzyletni okres obowiązywania taryf za wodę i ścieki, który dla większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozpoczął się w 2018 roku teraz zbliża się ku końcowi. W 2021 roku do organu regulacyjnego powinno zostać złożonych około dwa tysiące wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pewna liczba przedsiębiorstw wod-kan złożyła w międzyczasie wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf z różnym skutkiem. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną doświadczenia przedsiębiorstw z mijających trzech lat w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
 2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na autentycznych przykładach
 3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
 4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
 5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 02.03.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
29 stycznia 2021 r., godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium

1. Charakter prawny Dyrektywy (DWD).

2. Podstawowe założenia.

3. Rola gminy i przedsiębiorstw wod-kan według DWD.

4. Obowiązki gminy i przedsiębiorstw wod-kan według DWD.

5. Implementacja przepisów do systemu prawa polskiego.

6. Dyrektywa a ustawa zaopatrzeniowa i rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.webinaria.igwp.org.pl
do 29.01.2021, godz. 8.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła