Termin webinarium
30 września, godz. 10.00 - 13.00

Tematyka webinarium

Obowiązująca Ustawa Prawo wodne nakłada obowiązek wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji do końca roku 2020. Podczas webinarium omówione zostaną zasady wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procedury. Przedstawione zostaną praktyki stosowane przez gminy przy tworzeniu aglomeracji oraz uwarunkowania wynikające z Dyrektywy „ściekowej”.

Program webinarium

1. Aglomeracje ściekowe jako koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków

 • Aglomeracje w dyrektywie „ściekowej” 91/271 EWG
 • Wielkość aglomeracji, a wymagania
 • Zapewnienie zgodności z dyrektywą

2. Szanse i zagrożenia
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków

 • Naruszenia zapisów dyrektywy
 • Przewidywane zmiany w przepisach

3. Uwarunkowania prawne uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

 • Skutki prawne nie podjęcia do końca 2020 r. uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji
 • Elementy projektu uchwały wyznaczającej aglomerację
 • Omówienie trybu przyjęcia uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji (krok po kroku)
 • Podstawy prawne wyznaczania aglomeracji:

- dokumenty planistyczne stanowiące podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
- dokumenty i opracowania wymagane przez PGW Wody Polskie na mocy wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji

Przerwa

4. Praktyczne rozwiązania stosowane przy wyznaczaniu aglomeracji
Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków
Mirosława Dominowska, ZWIK Szczecin

 • Trudności interpretacyjne
 • Przebieg granic
 • Definicje RLM
 • Co należy uwzględnić przy obliczaniu RLM
 • RLM ścieków przemysłowych
 • RLM aglomeracji a RLM oczyszczalni

5. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący:

Dominowska MirkaMirosława Dominowska - Główny Technolog ds. oczyszczania ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Od ponad 20 lat związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Początek działalności zawodowej to praca a następnie zarządzanie działalnością Biura Inżynierskiego GAZDA specjalizującego się w projektowaniu, rozruchach oraz nadzorowaniu realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Od 2009 r zatrudniona w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie początkowo na stanowisku technologa OŚ Pomorzany, następnie głównego technologa ds. oczyszczania ścieków.

Luszczek Bartekmgr inż. Bartosz Łuszczek - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studiów MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. technologii i innowacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi w największych oczyszczalniach ścieków w Małopolsce. Jest przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau), gdzie uczestniczy w konsultacjach europejskich aktów prawnych i polityki, dotyczących branży wodno-ściekowej. Od 2018 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Zawodowo zajmuje się m.in. technologią wody i ścieków, projektami innowacyjnymi oraz zagadnieniami prawno-środowiskowymi w branży wod-kan.

Maslinski MikolajMikołaj Maśliński - prawnik w MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową.

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online
do 30 września 2020r. godz. 9.30 na adres: www.webinaria.igwp.org.pl

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu. 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła